GET IN TOUCH

CTM System Plastic & Metal Industrial Co., LTD             

No. 3, 2nd Community, Industrial Park                               

Daxiang Village                                                                   

Ren He Town                                                                      

Bayiun District

510470 Guangzhou

China

+86 203 603 1895

广东省广州市白云区人和镇大巷村二社工业园3号

邮编510470

西提蒙塑胶五金制品有限公司